Ermenek Team
 

BALGUSAN

İlk olarak Karamanoğulları döneminde yerleşim saglanmıştır .Yerleşım 1701 malazgirt şavası ile başlayan göçler sonucunda bölgemize yerşeşen türk aslı olan kimselerdir.Yapılan araştırmalara göre BALGUSAN  kelimesi orta asyada Türkistanın iç kesimlerinde be bazı bölgelerinde  KARABALGASUN gb isimler verilmiştir.Bu isimler  zamanla göçler sonucu ile bulundugumuz cOgrafya da çeşitli bölgelerde ğörülmetekedir İç Anadolu bölgesi Ak Deniz bölgesinde görulmektedir.

Karaman Bey (Balkusan) Türbesi (Ermenek)

 

Karaman Ermenek ilçesi, Balkusan Köyü’nde bulunan Karaman Bey Türbesi, cami, imaret ve medreseden oluşan bir yapı topluluğundan günümüze gelebilen tek yapıdır. Kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanmamakla birlikte, XIII.yüzyılın ortalarında yapıldığı sanılmaktadır.

Türbe kesme taştan yapılmış, üzeri içten kubbe, dıştan da sekiz bölümlü konik bir külah ile  ile örtülmüştür. Türbenin girişinde beşik tonozlu dikdörtgen bir bölüm bulunmaktadır. Türbe içerisinde Karaman Bey’in (1255-1263) ve yakınları ile birlikte beş mezar bulunmaktadır.

Türbe Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştirBüyük dağa kar yağmadıkça küçük dağa sıra gelmez.
Ata Sözü
Gilendi Hanından çıktım Yelliye
Gocasu da ırast geldim Güllüye
Bir laf attım ulaşmadı Zilliye
Oturup orada kalasım geldi

Taa Mutlardan Kösereli Yörüğü
Kamışlıda yetiştirmiş Eriği
Omuzunda Darabulus Sarığı
Aynısından bende alasıım geldi

Tolbunar Suyundan sulanır Tosun
Kabalak Taşında Kınalı Yosun
Tanıdım nazlı yar işte sen osun
İşte şimdi burda gülesim geldi

Bozeşşek üstünde gittim bayağı
Alışmışta Gıra çeker Ayağı
Hacasan Gırında Nohut Goyağı
Oturup El ile yolasım geldi

Laedri
 
Bugün 1 odwiedzający (27 wejścia) kişi burdaydı!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Ulaşım adresimiz : troopsturk@hotmail.com