Ermenek Team
 

ERMENEK İKLİMİ
Ermenek ve çevresinin iklimi genel karakteriyle Akdeniz iklimine benzeyen yüksek bir yayla ve dağ iklimidir.Başka bir ifadeyle; İç Anadolu kara iklimi ile Akdeniz iklimi arasında bir geçiş bölgesidir. Yani kendine özgü bir çeşit mikroklima vardır. Toros dağ sistemini izleyen sıcak  karakterli, yazları kurak kışları yağışlı bir iklim tipidir.
Yıllık ortalama sıcaklıkları 16  C nin altındadır. En sıcak ay ortalaması 20 C nin üzerindedir. En sıcak ay ağustos ayıdır. En soğuk ay ise ocak olup ortalaması –4,-5 C arasında değişir. Yüksek dağlarda ve yaylalarda yazlar kısa ve serin geçtiği halde Göksu boylarındaki vadilerde sulak geçer.
Uzun yılların yıllık ortalama yağış miktarı 564 mm. dir. Yağışlar daha ziyade sonbahar ve ilkbahar aylarında düşer.
Ermenek çayı ve kollarının geçtiği bölgelerdeki Delallar, Çavuşalanı, Muhallar, İmsi, Bise; kuzeyde Tekeçatı ve Gargara düzlüklerinin yüksekliği 550 ile 800 metre arasındadır. Buralarda Akdeniz ikliminin etkileri gayet açık bir şekilde kendini gösterir. Karşı dağlara ve yükseltilere bazen bir metreyi aşkın kar yağarken bu vadilere çoğu kez hiç kar düşmez. Buna karşılık vadiden yamaçlara doğru yükseldikçe iklim sertleşir ve karasal iklim kendisini göstermeye başlar.
Bölgede rüzgarlar, kışın Günbatısı, Karayel, Yıldız ve Poyraz şeklinde olup yazları batı ve güneybatıdan değişik yönlerde eserler.
Yalnız son yıllarda yapımı tamamlanmış ve su tutmaya başlamış olan Gezende barajının faaliyete geçmesiyle Ermenek ikliminde gözle görülür bir ılımanlaşma meydana gelmiştir.  

BİTKİ ÖRTÜSÜ:
İkliminden dolayı bitki örtüsünde de bir çeşitlik görülmektedir. Göksu vadisi boyunca ortalama 600-700 metre yüksekliklere kadar maki türünden yabani zeytin bulunmaktadır. Bise köyü eteklerinde kanyon şeklindeki vadilerde portakal ve turunç gibi bitki türlerinin üreyebilmesi Akdeniz iklimi etkisinin en belirgin özelliğidir. Bunların yanında keçiboynuzu, pırnal meşesi, böğürtlen , az da olsa zakkum, mersin ve erguvan gibi bitkiler bulunur. Buna karşılık yüksekliği 700-1500 metre arasındaki bölgelerde iğne yapraklılar görülür. 1500-2000 metre arsındaki bölgelerde meşeliler, köknar, karaçam, ardıç, sedir gibi ağaç türleri ormanlıklar yer alır.
Çevrenin Akdeniz ve İç Anadolu olmak üzere iki ayrı iklim etkisinde oluşu 550-600 m. yüksekliğindeki alçak vadi ovalarıyla 2000-2250 m. yüksekliğindeki dağ doruklarının birarada bulunuşu nedeniyle zeytinlikleri inip vadide bulmak;700-800 m. yüksekliklere çıkıp nar, incir, iğde gibi meyvelerle daha yüksekte 2000 metreyi bulan dağ yamaçlarında sedir ormanlarıyla karşılaşmak Ermenek ve yöresinde her zaman için mümkündür. Alçaklardaki vadi ovalarından yamaçlardaki dağların doruklarına kadar her adımda karşımıza çıkan kekik, nane, yavşan, adaçayı gibi değişik yapıda değişik renk ve çiçekte binlerce ot ve bitki bu dağların süsü ve doğal güzelliğidir.

ERMENEK’TE ORMANLAR
203.982 hektarlık Ermenek genel alanının 161.000 hektarı ormanlarla kaplıdır.(%69.4’ü ormanlık alan)  Ermenek ormanları Asardağı, Damlaçalı, Dindebol, Tekeçatı, Kazancı, Koçaşdağı, Çamlıyurt, Göktepe, Göksu, Kayacık, Ambarlı serileri şeklindedir. Bu ormanlarda daha çok çam, köknar, meşe, ardıç ve sedir ağaçları bulunmaktadır. Ermenek orman işletmesi tarafından işletilmekte olan bu doğal değerler manzara bakımından son derece zengindir. Ekonomik yönden ormanın Ermenek’e katkısı çoktur. Ermenek ormanları yalnız bu yörenin değil yurdumuzun da sayılı ormanlarını meydana getirmektedir. Kuruçeşme, Çamlıca ve Mut yolu üzerindeki  odun ve ağaç depolarıyla  çevrenin yakacak ve kereste ihtiyacını sağladığı gibi belirli zamanlarda  yaptığı ihalelerle yurt içine ve dışına tomruk şeklinde ağaç ihraç etmekte, yurt ekonomisine katkıda bulunmaktadır.
Ancak geçim sağlama amacıyla yapılan ağaç kaçakçılığı, tarla açmak için yapılan kıyım, çıkarılan yangınlar Ermenek ormanlarının başta gelen düşmanıdır.  İlçede son yıllarda yoğun bir sahayı tıraşlama ve yeniden ağaç dikme çalışmaları sürdürülmektedir.

kaynak:ERMENEKLİ.COM

Büyük dağa kar yağmadıkça küçük dağa sıra gelmez.
Ata Sözü
Gilendi Hanından çıktım Yelliye
Gocasu da ırast geldim Güllüye
Bir laf attım ulaşmadı Zilliye
Oturup orada kalasım geldi

Taa Mutlardan Kösereli Yörüğü
Kamışlıda yetiştirmiş Eriği
Omuzunda Darabulus Sarığı
Aynısından bende alasıım geldi

Tolbunar Suyundan sulanır Tosun
Kabalak Taşında Kınalı Yosun
Tanıdım nazlı yar işte sen osun
İşte şimdi burda gülesim geldi

Bozeşşek üstünde gittim bayağı
Alışmışta Gıra çeker Ayağı
Hacasan Gırında Nohut Goyağı
Oturup El ile yolasım geldi

Laedri
 
Bugün 1 odwiedzający (54 wejścia) kişi burdaydı!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Ulaşım adresimiz : troopsturk@hotmail.com