Ermenek Team
 


Görmeli
, Karaman ilinin Ermenek ilçesine bağlı bir köydür. Köyün yakınında bulunan tarihi “Görmeli” köprüsünden dolayı köye “Görmeli” ismi verilmiştir. Bir ara köye “Üçbölük” ismi verilmişse de tekrar eski adını almıştır.Köyün nüfusu 2000 sayımına göre 1032 dir. Köy üç mahalleden olmuşmaktadır ve aralarında birer km mesafe bulunmaktadır. Köy halkı genelde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Toros dağlarının tepesinde ormanlarla çevrelenmiş,sulak bir yerleşim yeridir. Köyde faal durumda bir sağlık ocağı ve 8 derslikli bir ilköğretim okulu bulunmaktadır.Çevre köylerdeki öğrenciler taşımalı eğitim bünyesinde bu okulda öğrenimlerini görmektedirler.Köyde çoğunlukla küçükbaş hayvancılık gelişmiştir,daha çok keçi tercih edilir.Köyde son yıllarda meyve yetiştiriciliği gelişme göstermiştir

Görmeli Köyü , Ermenek ilçesinin güneydoğusundadır.Ermenek, İç Anadolu Bölgesindeki Karaman iline bağlı olmasına karşın kendisi Akdeniz Bölgesindedir.Köy Ermenek'e 18km, Karaman'a 200km.dir.Akdeniz kıyısındaki Anamur'a 90 km,Konya iline 280km. uzaklıktadır.Orta Toroslar'ın üzerinde kurulmuş olan köy,oldukça dağlıktır.Köyün suyu boldur bu yüzden genel olarak yeşil bir görünüme sahiptir.Köy birbirinden ayrı 3 mahalleden oluşmaktadır,mahaleler arası yaklaşık 1km. dir.Geçmiş yıllarda bu yüzden köye Üçbölük ismi verilmişse de bir süre sonra tekrar eski ismini almıştır.Köyün doğusundaki tekke ve tuztaşı mahalleleri yaşlı nüfusun yoğun olduğu, köyün tarihi dokusunun pek değişmediği, doğal güzelliklerle dolu yerlerdir.Kışla mahallesi Ermenek - Gülnar karayolu üzerinde köy nüfusunun çoğunluğunun yaşadığı ve muhtarlığın bulunduğu mahalledir.Boyalık mahallesi köye ilk girişte görülen nispeten diğer taraflara göre daha kurak fakat canlı bir mahalledir. Nuri Çetin İlköğretim okulu da bu mahallede bulunmaktadır.Ayrıca köy merkezine 10 km uzaklıkta Nısa isimli bir mahalle de köye bağlıdır.

 
Görmel Köprüsü ( Alaköprü )

Köye insanların ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmektedir.Fakat,Köy halkının iki kol halinde Adana'dan yüzyıllar önce göç ettiği ve bir kolun Mut'ta bir yere yerleştiği diğer kolun ise Görmeli'ye yerleştiği söylenmektedir.Köy sınırları içerisinde Karamanoğulları zamanında yaptırılmış iki adet tarihi eser bulunmaktadır.Bunlar;

Mennan Kalesi: Kale , Ermenek İlçesi, Görmeli Köyü sınırları içerisinde, Açıkkır Dağının doğusunda, kuzeyi, güneyi ve doğusu çok dik ulaşımı çok zor olan tepe üzerinde inşa edilmiştir, Karaman Oğullarının önemli kalelerinden birisidir. Tepenin batısında kesme taştan, dikdörtgen planlı, beşik tonoz örtülü, güneybatı ve kuzeybatı köşelerinde iki kulesi olan bir yapı halen ayaktadır.Mennan sığınılacak yer manasına gelir. Kale dik bir dağın üzerinde yalçın kayalarla inşa edilmiştir. Karamanoğulları bu kaleyi bir hileyle Osmanlı Gedik Ahmet Paşa'ya kaptırmasından sonra Pir Ahmet Beyin kendini intihar ettiği kale bu kaledir.Kale şu an bir harabe görünümündedir.Yetkililerin restorasyon veya eser üzerinde herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.Kalenin büyük çapta bir yıkıma uğramasının sebepleri arasında define avcılarının rolu büyüktür.

Görmel Köprüsü ( Alaköprü ):Görmeli Köyünün 5 km. uzağında, Ermenek-Anamur yolundaki bu köprü Göksu Nehri’nin üzerindedir. Köprü nün biri büyük, diğeri de küçük olmak üzere iki kitabesi bulunmaktadır. Bunlardan halat motifli çerçeve içerisine alınmış dört satırlık Arapça büyük kitabesinde h.706 (1306) yılında Karamanoğullarından Mahmut Bey’in oğlu Mirza Halil Bey ile Bedreddin İbrahim Bey ile birlikte oldukları saltanat yıllarında yaptırdıkları yazılıdır. Bu kitabenin üzerindeki küçük kitabede ise mimarının Yusufoğlu Süleyman olduğu yazılıdır. Bu köprünün yapılışı ile ilgili bazı söylentiler de bulunmaktadır. Gülnar’da Gezendi Köprüsü’nü yapan ustanın kalfası Süleyman ustasından gizli olarak bu köprüyü yaptırmış, ustası da bu köprüyü görünce; “öğmeli değil görmeli” demiştir. Bu yüzden de köprünün adı Görmeli Köprüsü olarak kalmıştır. Köprü 62.60 m. uzunluğunda, 5.75 m. eninde iki gözlü olarak yapılmıştır. Köprünün su seviyesinden yüksekliği 28 m., büyük kemerin açıklığı da 21.60 m.dir. Köprünün kara ile bağlandığı noktalar kayalara oturtulmuştur.Köprünün yakın bir zamanda ,şu anda yapım çalışması devam eden Ermenek Barajının suları altında kalacak olması talihsiz ve üzücü bir gelişmedir.

Büyük dağa kar yağmadıkça küçük dağa sıra gelmez.
Ata Sözü
Gilendi Hanından çıktım Yelliye
Gocasu da ırast geldim Güllüye
Bir laf attım ulaşmadı Zilliye
Oturup orada kalasım geldi

Taa Mutlardan Kösereli Yörüğü
Kamışlıda yetiştirmiş Eriği
Omuzunda Darabulus Sarığı
Aynısından bende alasıım geldi

Tolbunar Suyundan sulanır Tosun
Kabalak Taşında Kınalı Yosun
Tanıdım nazlı yar işte sen osun
İşte şimdi burda gülesim geldi

Bozeşşek üstünde gittim bayağı
Alışmışta Gıra çeker Ayağı
Hacasan Gırında Nohut Goyağı
Oturup El ile yolasım geldi

Laedri
 
Bugün 1 odwiedzający (42 wejścia) kişi burdaydı!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Ulaşım adresimiz : troopsturk@hotmail.com