Ermenek Team
 

Tepebaşı

N6.jpg image by nozb
 

 
Tepebaşı, Ermenek, Karaman ilçesine bağlı bir köydür.

Köyün eski adı, “Bendam” daha sonraları “Halimiye” olmuşsa da yeni isimler verilirken, köyün yüksekçe bir tepe üzerinde kurulmuş olmasından dolayı köye “Tepebaşı” ismi verilmiştir. KÖYÜN TARİHİ:

Karamanoğullarının Ermenek ve çevresinde ilk yerleştikleri yer olan Göksu Vadisi - Sultan alanı - Teke çatı - Balkusan – Kamış, Yellibel, Süngullü ve Değirmenlik yaylalarıdır. Karamanoğulları beyliği tarafından buradaki oymak veya aşiretlerden getirilerek köyümüzün şimdiki bulunduğu yere iskan edilerek yeni bir köy kurulmuştur. Köyümüze getirilen insanların hangi aşiret, oymak veya cemaat’tan olduğu konusunda ve isimleri hakkında elimizde bir bilgi yoktur. Köyün adı da o zaman köyün olduğu yerde yaşayan Betlam adında bir Rum’un ismi olduğu rivayet edilmektedir. Köyümüzden yaşlı insanların rivayetine göre; köyümüz insanları köyden- Serper çayı-Yukarıçağlar (yukarıizvit) üzerinden yukarıda yerleşim yeri olarak belirtilen yaylalara uzun yıllar gidip gelerek oralardaki arazilerini ekmişler, otlaklarında hayvanlarını otlatmışlardır. Köyümüz Karamanoğulları Beyliği döneminde kurulmuştur. Köyümüzde Karamanoğulları döneminden önceki dönemlerden de kalma herhangi bir uygarlık kalıntısı bulunmamaktadır, Karamanoğulları Beyliğinin Osmanlı Devleti Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından ortadan kaldırılmasından sonra Köyümüz ve çevresi yani Ermenek yöresi Osmanlı Devletine katılmıştır. Osmanlı Devleti buralarda yeni bir idari yapılanmaya giderek köyümüzü Nahiye yapmış olup, İlk Nahiye Müdürünün de adı Halim bey’dir. Halim bey ismindeki bu kişinin nahiye halkı ve nahiyeye bağlı köyler tarafından çok sevilen bir kişi olmasından dolayı Bedlam olan köyün adı da Halimbey’in isminden esinlenerek Halimiye olarak değiştirilmiş olup Ermenek’e bağlı bir Nahiye olarak Cumhuriyet Dönemine kadar gelmiştir. Osmanlı Devletinin yıkılmasından sonra yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk yıllarında yapılan idari yapılanmada Ermenek İlçe, Halimiye’nin yanında ilk defa Fariske (Göktepe) ve Kazancı nahiye oldu, (48) köyden (10)’u köyümüze bağlandı diğer köyler İlçe Merkezi Ermenek ile Fariske ve Kazancı’ya nahiyelerine bağlandı. O tarihte Nahiyemize Nüfus Müdürlüğü, Posta Müdürlüğü, Köy Ebesi, Jandarma Karakolu ile (3) sınıflı bir ilkokul kurulmuştur. (İlkokulun açılması 1930’lu yıllara rastlamaktadır.)

Büyük dağa kar yağmadıkça küçük dağa sıra gelmez.
Ata Sözü
Gilendi Hanından çıktım Yelliye
Gocasu da ırast geldim Güllüye
Bir laf attım ulaşmadı Zilliye
Oturup orada kalasım geldi

Taa Mutlardan Kösereli Yörüğü
Kamışlıda yetiştirmiş Eriği
Omuzunda Darabulus Sarığı
Aynısından bende alasıım geldi

Tolbunar Suyundan sulanır Tosun
Kabalak Taşında Kınalı Yosun
Tanıdım nazlı yar işte sen osun
İşte şimdi burda gülesim geldi

Bozeşşek üstünde gittim bayağı
Alışmışta Gıra çeker Ayağı
Hacasan Gırında Nohut Goyağı
Oturup El ile yolasım geldi

Laedri
 
Bugün 1 odwiedzający (5 wejścia) kişi burdaydı!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Ulaşım adresimiz : troopsturk@hotmail.com